Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenia ze sporządzania wniosków i biznesplanów dotyczące naborów wniosków na przedsięwzięcia:

  • 1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa – przeznaczonego wyłącznie dla osób z sektora rybackiego
  • 3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać wszyscy mieszkańcy obszaru,
  • 2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego.

 

Szkolenia odbędą się w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce
w następujących terminach:

  • 11 marca 2020r., godz. 10:00 – szkolenie z zakresu dywersyfikacji źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa (tylko dla osób związanych z sektorem rybactwa),
  • 12 marca 2020r., godz. 10:00 – szkolenie z zakresu rozwoju łańcuchów dostaw produktów rybackich i z podejmowania lub rozwoju działalności zw. z potencjałem wodnym.

 

Z powodu ograniczonej liczby miejsc, zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub za pośrednictwem poczty: biuro@sgr.org.pl lub e.szulc@sgr.org.pl.  W przypadku braku miejsc Biuro ustali kolejne terminy szkoleń.