Słowińska Grupa Rybacka organizuje szkolenia ze sporządzania wniosków o dofinansowanie i biznesplanów dla osób planujących wnioskować o dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej.

Terminy szkoleń:

  1. Szkolenia ze sporządzania wniosków o dofinansowanie:
  • 15 maja 2017r., godz. 10:00, siedziba Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce,
  • 17 maja 2017r., godz. 10:00, siedziba Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.
  1. Szkolenia ze sporządzania biznesplanów:
  • 19 maja 2017r., godz. 10:00, siedziba Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce,
  • 24 maja 2017r., godz. 10:00, siedziba Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, udział w szkoleniach wymaga wcześniejszego zgłoszenia swojego uczestnictwa osobiście w siedzibie SGR, drogą mailową na adres: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie na numer: 593 070 757.