Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słowińska Grupa Rybacka i Partnerstwo Dorzecze Słupi zapraszają, osoby które chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii społecznej, do bezpłatnego udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej.

Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej skierowana jest do przedstawicieli/lek środowiska lokalnego, osób zaangażowanych w działalność na rzecz tegoż środowiska, działających w obszarze przedsiębiorczości społecznej – rozwiązujących problemy społeczne i wspierających rozwój swoich społeczności.

 Do udziału w Szkole Liderów Ekonomii społecznej zapraszamy: przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, instytucji publicznych oraz lokalnych animatorów/rek, wolontariuszy/szki oraz członków/członkinie grup nieformalnych/grup inicjatywnych.

Szkolenie będzie odbywać się równolegle w Słupsku, Lęborku i Bytowie.