Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza do udziału w kolejnej edycji Szkoły Lidera Przedsiębiorczości Społecznej.