„Szkoła Biznesu dla organizacji pozarządowych z obszaru SGR ”.

Beneficjent: Słowińska Grupa Rybacka

Działanie: Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Planowany okres realizacji: październik 2018-sierpień 2019

Całkowita wartość projektu: 51 060,00 zł

Poziom współfinansowania: 98% (PROW 2014-2020)

Kwota dofinansowania projektu: 50 000,00 zł

Cel główny: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie SGR poprzez wprowadzenie działań edukacyjnych dla uczestników projektu zmierzających do rozwoju lub podjęcia działań mających wpływ na usprawnienie ich funkcjonowania.

Cel ogólny LSR: 1. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i pobytu

Cel szczegółowy LSR: 1.1.Wspieranie aktywności mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu

Przedsięwzięcie LSR: 1.1.2. Rozwój potencjału NGO.

Działania przewidziane w ramach projektu:

  Działania Planowany termin
1. Szkolenie nt. planowania strategicznego i tworzenia narzędzi marketingowych oraz myślenia biznesowego luty 2019r.
2. Szkolenie z prowadzenia działalności w zakresie edukacji i promocji – studium przypadku marzec 2019r.
3. Szkolenie z prowadzenia działalności w zakresie turystyki – studium przypadku marzec 2019r.
4. Szkolenie z prowadzenia działalności w zakresie turystyki nadmorskiej – studium przypadku kwiecień/maj 2019r.
5. Szkolenie z prowadzenia działalności w zakresie e-sportu – studium przypadku kwiecień 2019r.
6. Szkolenie z prowadzenia działalności w zakresie kultury – studium przypadku kwiecień/maj 2019r.
7. Szkolenie z prowadzenia działalności w zakresie cateringu i usług sprzątania – studium przypadku maj 2019r.
8. Szkolenie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (wraz z panelem prowadzonym przez przedsiębiorcę) maj 2019r.
9. Szkolenie z zakresu promocji i PR maj 2019r.
10. Doradztwo (formalne, księgowe, biznesowe, itp.) styczeń – czerwiec 2019r.

w wybrane wtorki i czwartki

w godz.: 9:00 – 14:00

(po wcześniejszym zgłoszeniu)

11.

Konferencja podsumowująca

lipiec 2019r.