Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie realizowane w ramach operacji pn.: Szkoła Biznesu dla organizacji pozarządowych z obszaru SGR dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. W spotkaniu przewidziano też udział przedsiębiorcy, który przybliży uczestnikom zasady wspierania organizacji przez biznes.

Szkolenie odbędzie się 17 maja 2019r. w godz. od 9:00 do 16:00 w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.

Poprowadzi je Pani Ewa Gałka – polityczka społeczna, menadżerka, liderka i animatorka licznych inicjatyw społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju lokalnego, regionalnego – nie tylko w Wielkopolsce. Od 16 lat zarządza Centrum PISOP, jedną z największych organizacji pozarządowych w Wielkopolsce, wspierającą lokalne organizacje i instytucje. Członkini licznych gremiów i ciał konsultacji i dialogu, w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkini Grupy Sieci Tematycznej ds. Partnerstw przy Komisji Europejskiej. Członkini Komisji Rewizyjnej Sieci SPLOT.  Doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (rozprawa doktorska dotyczy zarządzania organizacjami pozarządowymi).

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 maja br. na adres: e.szulc@sgr.org.pl lub biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie pod nr: 516 559 181.

Wcześniejsze zgłoszenie uczestników jest niezbędne do zapewnienia materiałów szkoleniowych i cateringu (prosimy o informacje, czy zgłoszone osoby preferują dietę wegetariańską).