Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć lotniczych obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce.

Obszar realizacji: Stara Osada Rybacka (obszar zrewitalizowany);

Liczba zdjęć: 10 zdjęć w różnych ujęciach;

Parametry jakościowe: w wersji elektronicznej (w formatach jpg oraz RAW) o rozdzielczości pozwalającej na ich wykorzystanie zarówno na stronach internetowych, jak i w poligrafii (wydruki wielkoformatowe – banery, ulotki i foldery reklamowe).

 

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejsce realizacji zamówienia:

Ustka – Stara Osada Rybacka

 

Termin:

Do 30 września 2018r.

 

Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz łączną kwotę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Zwracamy się z prośbą o dostarczenie oferty na adres biura Słowińskiej Grupy Rybackiej w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.knapczyk@sgr.org.pl lub telefonicznie do dnia 03 sierpnia 2018r.

W przypadku wątpliwości oraz ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę o kontakt pod nr 516 559 181.