Przedmiotem szacowania jest wykonanie zdjęć lotniczych oraz krótkiego materiału filmowego obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce:

Zdjęcia:

 • liczba zdjęć lotniczych: 10; w różnych ujęciach, różnych porach roku 2021: wiosna, lato, jesień, zima;
 • parametry jakościowe: zdjęcia po obróbce, w wersji elektronicznej (w formatach jpg oraz RAW) o rozdzielczości pozwalającej na ich wykorzystanie zarówno na stronach internetowych, jak i w poligrafii (wydruki wielkoformatowe – banery, ulotki i foldery reklamowe).

Materiał filmowy:

 • przygotowanie materiału, nagranie zdjęć na terenie zrewitalizowanej Starej Osady Rybackiej, obszar do filmu wskazany zostanie przez Zamawiającego,
 • zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, dźwięku,
 • korekcja barwna,
 • prawa do podkładów muzycznych wykorzystanych w filmie,
 • montaż w atrakcyjny wizerunkowo materiał filmowy pełniący funkcję promocyjną (nowoczesny przekaz wsparty dynamicznym montażem i dopasowanym podkładem muzycznym. Przekazywane informacje powinny być wsparte nowoczesną infografiką komputerową mająca za zadanie ukazanie lokalizacji Starej Osady Rybackiej),
 • przygotowanie plików do emisji w różnych formatach,
 • film wykonany w standardzie FullHD, w rozdzielczości 1920×1080
 • przekazanie pełni praw autorskich do filmu (szczegóły w tym zakresie doprecyzuje umowa),
 • w cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza i terminarza ww. działań, który uzgodni z Zamawiającym;
 • czas trwania filmu: 2-3 min.

 

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejsce realizacji zamówienia: Ustka – Stara Osada Rybacka

Termin: czerwiec-grudzień 2021r.

Oferty należy składać mailowo na adres: m.knapczyk@sgr.org.pl lub w biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8
76-270 Ustka.

W razie wątpliwości oraz ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę o kontakt pod nr tel. 516 559 181, e-mail: m.knapczyk@sgr.org.pl.