Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług doradczo – eksperckich dotyczących realizacji projektu pn. „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin Kościoła p.w. Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”. Usługi obejmują:

  • wskazanie atrakcyjnych historycznie miejsc związanych z tematyką projektu,
  • określenie lokalizacji tablic informacyjnych oraz odlewów z brązu w przestrzeni realizacji projektu,
  • opracowanie graficzne i merytoryczne plansz informacyjnych oraz odlewów z brązu,
  • doradztwo w zakresie historii obszaru SGR.

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Planowany termin realizacji:

31 maja 2017r.

Szacowanie powinno zawierać nazwę i adres oferenta oraz łączną kwotę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Zwracamy się z prośbą o dostarczenie oferty na adres biura Słowińskiej Grupy Rybackiej w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8 / pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.knapczyk@sgr.org.pl / telefonicznie do dnia 17 stycznia 2017r.

W przypadku wątpliwości oraz ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę o kontakt pod nr tel. 516 559 181.