Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. Obowiązek ten realizuje w odpowiednim terminie i formie. W 2019 r. sprawozdania sporządza się i podpisuje ELEKTRONICZNIE. Opisujemy krok po kroku, jak można to zrobić. (https://www.ngo.pl/)

Sprawdź szczegóły, czas mija 31 marca 2019r.!

https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-podpisac-i-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-ngo-bez-dzialalnosci-gospodarczej-w-2019-roku-instrukcja?fbclid=IwAR2R1VpE53U0sQipi4-zaDHhrNkg8ZhM7L6IZ2AtUdxXfczKD74-RgKXrlQ