Słowińska Grupa Rybacka zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z obszaru SGR na spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej strategii rozwoju.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Ustka (sala nr 101) przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Ustce.  

W ramach spotkania planowane jest omówienie zasad nowego okresu programowania, diagnozy obszaru oraz celów i przedsięwzięć w strategii.