W związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej na lata 2014-2020 zapraszamy tych z Państwa, którzy są zainteresowani współtworzeniem ww. dokumentu na spotkanie, podczas którego wypracowane zostaną wskaźniki realizacji LSR oraz procedury i kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

Praca nad wspomnianymi zagadnieniami opierała się będzie na informacjach opracowanych podczas posiedzeń Zespołów Roboczych, konsultacji przeprowadzonych z lokalną społecznością, a także doświadczeń z poprzedniego okresu programowania.

Spotkanie odbędzie się w Ustce w dniach 2-3 października br. w godz.: 13:00-18:00/9:00-13:00.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną na nr: 516 559 181 lub mailowo: e.laskowska@sgr.org.pl.