W wyniku ustaleń podczas spotkania z osobami defaworyzowanymi na rynku pracy współpracującymi z Centrum Integracji Społecznej w Ustce Słowińska Grupa Rybacka spotkała się z jego kadrą. Celem konsultacji było omówienie sytuacji osób z problemami na rynku pracy.

Program spotkania:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Badanie potrzeb osób defaworyzowanych na rynku pracy oraz pracowników socjalnych.
  3. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających wejście na rynek pracy.
  4. Zakończenie spotkania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: biuro@sgr.org.pl lub pod nr telefonu:  593 070 757.