Słowińska Grupa Rybacka kontynuuje prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027 finansowaną z Funduszy Europejskich dla Rybactwa. Dokument określi zakresy wparcia finansowego dla lokalnej społeczności, w tym z uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić seniorów z obszaru SGR na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 16 sierpnia 2023r. o godz. 10:00 przy ul. Dworcowej 1 w Ustce (przy dworcu PKP).

Program spotkania:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Omówienie założeń programowej w perspektywie 2021-2027.
  3. Badanie potrzeb seniorów.
  4. Zakończenie spotkania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: biuro@sgr.org.pl lub pod nr telefonu:  593 070 757