Słowińska Grupa Rybacka kontynuuje prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027 finansowaną z Funduszy Europejskich dla Rybactwa. Dokument określi zakresy wparcia finansowego dla lokalnej społeczności, w tym z uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić osoby, które czują się marginalizowane na rynku pracy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 9 października 2023r. o godz. 10:00 w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Jeziornej w Rowach.

Program spotkania:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Omówienie założeń programowej w perspektywie 2021-2027.
  3. Badanie potrzeb osób defaworyzowanych na rynku pracy.
  4. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających wejście na rynek pracy.
  5. Zakończenie spotkania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: biuro@sgr.org.pl lub pod nr telefonu:  593 070 757.