Słowińska Grupa Rybacka pracuje obecnie nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027 finansowaną z Funduszy Europejskich dla Rybactwa. Dokument określi zakresy wparcia finansowego dla lokalnej społeczności, w tym sektora społecznego.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić organizacje pozarządowe z obszaru SGR na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 4 lipca 2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce (osiedle Przewłoka).

Program spotkania:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Przedstawienie dotychczasowych działań SGR na rzecz sektora społecznego.
  3. Omówienie założeń programowej w perspektywie 2021-2027.
  4. Konsultacje wyników badań SGR dotyczących sektora społecznego.
  5. Dyskusja nad ogólnymi zakresami wsparcia.
  6. Zakończenie spotkania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: biuro@sgr.org.pl lub pod nr telefonu:  593 070 757