Słowińska Grupa Rybacka zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z Miasta Ustka na spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej strategii rozwoju dla obszarów wiejskich.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2022r. w godz. 13:30 – 16:30 w Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w sali 101.

W jego ramach zaplanowano omówienie zbliżającego się okresu programowania oraz zebranie opinii dotyczących diagnozy obszaru.