Słowińska Grupa Rybacka zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z Gminy Ustka na spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej strategii rozwoju dla obszarów wiejskich.

Spotkanie odbędzie się 6 września 2022r. w godz. 13:00 do 16:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.  

W jego ramach zaplanowano omówienie zbliżającego się okresu programowania oraz zebranie opinii dotyczących diagnozy obszaru.

Harmonogram spotkania:

  1. Przedstawienie celu spotkania i programu.
  2. Prezentacja wstępnych wyników badań prowadzonych wśród lokalnej społeczności.
  3. Sformułowanie proponowanych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów Lokalnej Strategii Rozwoju.
  4. Podsumowanie prac.