Słowińska Grupa Rybacka zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z Gminy Smołdzino na spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej strategii rozwoju dla obszarów wiejskich.

Spotkanie odbędzie się 13 lipca 2022r. w godz. 10:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy Smołdzino przy ul. Kościuszki 3 w Smołdzinie.  

W jego ramach zaplanowano omówienie zbliżającego się okresu programowania oraz zebranie opinii dotyczących diagnozy obszaru.

Harmonogram spotkania:

  1. Przedstawienie celu spotkania i programu
    2. Prezentacja wstępnych wyników badań prowadzonych wśród lokalnej społeczności
    3. Sformułowanie proponowanych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów Lokalnej Strategii Rozwoju.
    4. Podsumowanie prac.