SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza mieszkańców z Gminy Kępice na spotkanie informacyjne dotyczące przyznawania dotacji w okresie programowania 2014-2020.

Podczas spotkania omówione zostaną ogólne warunki oraz zasady wsparcia projektów w ramach zadania: „Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla ludności” oraz „Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki”, na które wnioski będzie można składać w maju 2017r.

Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2017r. o godz. 13:00
w Urzędzie Miejskim w Kępicach,
ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice.