Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 kwietnia 2015r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24.

Głównym punktem spotkania będzie omówienie wypracowanych przez Zespoły Robocze narzędzi współpracy miedzy Gminą Ustka a organizacjamiRegulaminu konsultacji oraz zakładki na stronie internetowej Gminy przeznaczonej dla organizacji.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nt. konsultacji  wymienionych narzędzi ukaże się
8 kwietnia na stronie Gminy w zakładce: „Konsultacje społeczne” oraz na stronie Słowińskiej Grupy Rybackiej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Eweliną Laskowską: e.laskowska@sgr.org.pl, 516 559 181.