SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH Z GMINY KĘPICE

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza jednostki sektora publicznego z Gminy Kępice na spotkanie informacyjne dotyczące przyznawania dotacji w okresie programowania 2014-2020.

Podczas spotkania omówione zostaną ogólne warunki związane z dofinansowaniami oraz zasady wsparcia projektów w ramach zadania: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej”, na które wnioski będzie można składać w styczniu i lutym 2017r.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2016r. o godzinie 09:00 w sali 203 Urzędu Miejskiego w Kępicach ul. Niepodległości 6

W celu usprawnienia organizacji spotkań, prosimy o wcześniejszą informację o chęci uczestnictwa w spotkaniu na adres: biuro@sgr.org.pl lub e.laskowska@sgr.org.pl.