Słowińska Grupa Rybacka zaprasza jednostki sektora publicznego na spotkanie informacyjne dotyczące przyznawania dotacji w okresie programowania 2014-2020, w tym wsparcia w zakresie  „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej”.

Spotkanie odbędzie się 13 października 2016r. o godzinie 9:00 w sali nr Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Wyszyńskiego 3.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem SGR.