Przedstawiamy sondę, która pomoże określić najlepsze kanały komunikacji między Słowińską Grupą Rybacką a odbiorcami działań.

Wypełnioną sondę prosimy przesłać na adres mailowy : biuro@sgr.org.pl