Poniżej przedstawiamy Raport ewaluacyjny sporządzony przez zewnętrznego ewaluatora dotyczący realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2020.