W związku z organizacją spotkania informacyjnego w Słupsku pt.:  „Przedsiębiorco skorzystaj! Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.”, podczas którego są Państwo jednym
z prelegentów, uprzejmie prosimy o zamieszczenie poniższej informacji na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej.

 

Informacja o spotkaniu:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 26 czerwca 2019 r. dotyczące​ możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

 

W programie spotkania m.in.: ​

  • ​Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości  w ramach krajowych Programów Operacyjnych  – przegląd możliwości wraz z omówieniem wybranych konkursów
  • Instrument wsparcia dla przedsiębiorców Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP) – inicjatywa dla firm, które planują prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestycje w nowe technologie, produkty, urządzenia.
  • Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim – Pomorski Broker Eksportowy 
  • Specjalistyczne usługi doradcze dla biznesu
  • Instrumenty finansowe – omówienie aktualnej oferty pożyczkowej w ramach projektu Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ oraz środków z Samorządu Województwa.
  • Dotacje na rozwój działalności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
    oraz Programu Rybactwo i Morze 2014-2020 
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich – czyli gdzie szukać przydatnych informacji.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego, przy ul. Portowej 13 b  (sala konferencyjna I piętro), w godzinach 10:00 – 12:30.  

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 25 czerwca 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie:

https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/aktualnosci/-/asset_publisher/F02UoEWBOnQ4/content/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-przedsiebiorco-skorzystaj-wsparcie-przedsiebiorcow-w-perspektywie-finansowej-2014-2020-

 

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​