Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ogłasza III nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

Poznaj szczegóły: http://owes-cio.pl/v-nabor-na-sciezke-wsparcia-dla-przedsiebiorstw-spolecznych/