W związku z Walnym Nadzwyczajnym Zebraniem Członków SGR, które odbędzie się 4 listopada 2016r., umieszczamy projekty uchwał i ich załączników:

1. Uchwała ws. powołania Komisji Skrutacyjnej: 

2. Uchwała ws. zmian w Regulaminie Rady SGR: 

a. Projekt załącznika nr 1 do uchwały: 

b. Projekt załącznika nr 2 do uchwały: 

c. Projekt załącznika nr 3 do uchwały: 

d. Projekt załącznika nr 4 do uchwały: 

e. Projekt załącznika nr 5 do uchwały: 

f. Projekt załącznika nr 6 do do uchwały: 

g. Projekt załącznika nr 7 do uchwały: 

h. Projekt załącznika nr 8 do uchwały: 

i. Projekt załącznika nr 9 do do uchwały: 

 

j. Projekt załącznika nr 10 do uchwały: 

3. Uchwała w sprawie zmian w Statucie SGR wraz z projektem Statutu: 

Poniżej znajdują się teksty dokumentów objętych proponowanymi korektami z zaznaczonymi zmianami:

a. Projekt Regulaminu Rady: 

b. Projekt załącznika nr 1 do Regulaminu Rady SGR: 

c. Projekt załącznika nr 2 do Regulaminu Rady SGR: 

d. Projekt załącznika nr 3 do Regulaminu Rady SGR: 

e. Projekt załącznika nr 4 do Regulaminu Rady SGR: 

f. Projekt załącznika nr 5 do Regulaminu Rady SGR: 

g. Projekt załącznika nr 6 do Regulaminu Rady SGR: 

h. Projekt załącznika nr 8 do Regulaminu Rady SGR: 

i. Projekt załącznika nr 9 do Regulaminu Rady SGR: 

j. Projekt załącznika nr 10 do Regulaminu Rady SGR: 

k. Projekt Statutu SGR: