W dniach 2 i 3 marca w Brukseli odbędzie się wystawa i konferencja podsumowująca wdrażanie Osi 4 Europejskiego Funduszu Rybnego, z której finansowane są projekty realizowane za pośrednictwem grup rybackich na terenie UE. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najciekawsze przedsięwzięcia z Europy, które były realizowane przez osoby związane z sektorem rybactwa.

Spośród 10 000 projektów Komisja wyróżniła dwie inwestycje naszych wnioskodawców: budowę Muzeum Rybołówstwa w Jezierzanach w Gminie Postomino realizowaną przez Pana Leszka Kołakowskiego oraz przedsięwzięcie pana Arkadiusza Siekierzyckiego polegające na zakupie maszyn do budowy i remontów jednostek pływających w zakładzie znajdującym się w Duninowie.

Są to kolejne projekty z naszego obszaru promowane na forum europejskim. Wcześniej jako dobrą praktykę dywersyfikacji działalności rybackiej wyróżniono przedsięwzięcie zrealizowane w Ustce przez armatora, Pana Adama Jakubiaka polegające na utworzeniu  kawiarni wraz z fabryką cukierków w domu wakacyjnym „Mistral” oraz projekt współpracy grup rybackich północnego pasa Polski, pn.  Północny Szlak Rybacki, którego odcinkiem jest Słowiński Szlak Rybacki.

Udział w opisanym wydarzeniu to okazja nie tylko do pokazania wpływu pomocy na rozwój naszego obszaru, ale również do promocji działalności tutejszych firm, zwłaszcza, że na konferencji obecni będą przedstawiciele ważnych instytucji europejskich oraz media.