Zadaniem zespołu roboczego będzie udział w pracach nad dokumentem Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest podstawą do ubiegania się przez SGR o środki unijne na nowy okres programowania 2014-2020. Podczas spotkań Zespołu Roboczego będziemy, m.in. diagnozować problemy i wypracowywać cele i działania służące rozwojowi terenu na którym działa SGR. Zgromadzony dzięki temu materiał znajdzie swoje odzwierciedlenie w nowej strategii. Praca Zespołu odbywać się będzie w podziale na grupy tematyczne odpowiadające kluczowym sektorom/branżom obecnym na naszym obszarze: sektorowi rybackiemu, turystyce, ochronie  środowiska, rynkowi pracy i usługom dla ludności, sprawom społecznym i kulturze.

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w Zespole Roboczym prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłania go na adres: biuro@sgr.org.pl  do dnia 6 maja (środa). Udział w w/w grupach wymaga od ich uczestników doświadczenia i znajomości  danego tematu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem: tel.: 516 559 181.