W dniach 4-5 grudnia w hotelu Victoria w Bolszewie odbędzie się kolejny zjazd przedstawicieli 3. sektora w ramach Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (PFIP). Jednym z organizatorów wydarzenia jest Pomorska Sieć Organizacji Pozarządowych, której nasza organizacja jest członkiem.

Tematyka tegorocznego spotkania została zaplanowana wokół zagadnienia zmiany pokoleniowej i sukcesji w organizacjach pozarządowych. Program, składający się z paneli i warsztatów, przybliży kwestię funkcjonowania poszczególnych generacji w NGO oraz możliwości wykorzystania tego potencjału w budowaniu silnego trzeciego sektora.

“Tegoroczne Forum jest kontynuacją tematów, które były poruszane w 2022, czyli kwestii harmonijnego rozwoju sektora pozarządowego na filarach stabilności, przyszłości i współpracy. Nie będzie dalszego kształtowania tożsamości NGO bez wykorzystania potencjału wszystkich pokoleń zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie tego najmłodszego. Dlatego też (jeśli dobrze się przyjrzycie) w logotypie PFIPu 2023 pojawiły się dodatkowe, młodsze skrzydełka.” – podkreśla Tomasz Keler, prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

Więcej o PFIP 2023 na platformie ngo.pl

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDARZENIA : https://tiny.pl/c463r

 

Rejestracja uczestnictwa   

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszym przejściu procesu zgłoszenia, jednak organizatorzy pobierać będą opłatę rezerwacyjną w wysokości 50 zł od każdego uczestnika korzystającego z pełnej infrastruktury obiektu tj. noclegu i wyżywienia. Z opłat zwolnieni są prelegenci, trenerzy prowadzący warsztaty i goście specjalni. Zapisy przyjmowane są przez formularz: https://forms.gle/ZfSy8ziiTiBKsrPe7. Z uwagi na duże zainteresowanie oraz ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji uczestników. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału będzie przekazana mailowo i telefonicznie do dnia 20.11.23.

 

Organizatorami są Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja “Dla Was”. Partnerem wydarzenia są Fundacja RC i Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Patronat Medialny: Zawsze Pomorze, Radio Kaszebe oraz NGO.pl

Finansowanie
Projekt „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020.

Gala Wolontariatu sfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego w ramach projektu pt. „Wolontariat wczoraj i dziś!”

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu jest sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Fundusz Akumulator Społeczny sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej.

Projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilizacji zatrudnienia w organizacjach pozarządowych” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.