19 października 2017 roku zakończyliśmy kolejne już nabory wniosków Słowińskiej Grupy Rybackiej. Mieszkańcy, rybacy i przedsiębiorcy z terenu SGR mogli się starać o dofinansowanie w dwóch obszarach:

  1. rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego
  2. podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

W ramach pierwszego działania wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 1 702 642,10 zł (przy dostępnej puli środków wynoszącej 800 000,00 zł).

W ramach działania związanego z wodnym potencjałem obszaru wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę 2 738 268,00 zł (przy dostępnej puli środków wynoszącej 900 000,00 zł).

Przed nami ocena wniosków przez Radę SGR. Pierwszych wyników możemy się spodziewać na początku grudnia 2017r.