26 kwietnia 2018r. zakończyliśmy kolejne konkursy na dotacje, w których można było pozyskać 60 tys. zł na założenie firmy w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych oraz ponad 128 tys. zł na rozwój dotychczasowej działalności.

W ramach konkursu na podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 420 tys. zł. (limit środków: 180 000,00 PLN). Natomiast w działaniu na rozwój działalności złożono 24 wnioski na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł (limit środków: 1 539 522,00 PLN).

Kolejny krok to ocena złożonych wniosków przez Radę Słowińskiej Grupy Rybackiej, a następnie ich ponowna weryfikacja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Informacji o wynikach spodziewać się należy w połowie czerwca br.