23 września 2020r. zakończyliśmy kolejne nabory wniosków. Ogłoszonych było 6 konkursów, na które wpłynęło 38 wniosków na łączną kwotę blisko 5,5 mln zł.

Poniżej szczegóły:

 1. Konkurs 8/2020/R – Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru
  1. Liczba złożonych wniosków: 10
  2. Wnioskowana kwota: 1 221 197,39 zł
  3. Alokacja: 444 817,00 zł

 

 1. Konkurs 9/2020/R – Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego
  1. Liczba złożonych wniosków: 3
  2. Wnioskowana kwota: 414 949,00 zł
  3. Alokacja: 744 161,04 zł

 

 1. Konkurs 10/2020/R – Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa
  1. Liczba złożonych wniosków: 9
  2. Wnioskowana kwota: 1 307 896,69 zł
  3. Alokacja: 1 647 931,20 zł

 

 1. Konkurs 11/2020/R – Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnie historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką
  1. Liczba złożonych wniosków: 7
  2. Wnioskowana kwota: 1 586 206,40 zł
  3. Alokacja: 1 226 583,71 zł

 

 1. Konkurs 12/2020/R – Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacja elementów środowiska
  1. Liczba złożonych wniosków: 4
  2. Wnioskowana kwota: 705 716,63 zł
  3. Alokacja: 600 000,00 zł

 

 1. Konkurs 13/2020/R – Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru
  1. Liczba złożonych wniosków: 5
  2. Wnioskowana kwota: 234 039,00 zł
  3. Alokacja: 200 000,00 zł