22 grudnia 2021r. zakończyliśmy kolejne nabory wniosków. Ogłoszone były 2 konkursy, na które wpłynęło 16 wniosków na łączną kwotę ponad 4,6 mln zł.