6 czerwca br. Słowińska Grupa Rybacka zakończyła nabory wniosków o dofinansowanie. Do biura SGR wpłynęły 34 projekty o wartości 7 686 637,98 zł. Łączna kwota wnioskowanej dotacji wyniosła 4 375 573,21 zł.

Poniżej znajduje się szczegółowe podsumowanie poszczególnych naborów.

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności
 • liczba złożonych wniosków – 14,
 • łączna wartość wniosków – 935 509,76 zł
 • łączna wnioskowana wartość dofinansowania – 840 000,00 zł,
 • alokacja w konkursie – 660 000,00 zł.
 1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki:
 • liczba złożonych wniosków – 8,
 • łączna wartość wniosków – 498 168,39 zł,
 • łączna wnioskowana wartość dofinansowania – 480 000,00 zł,
 • alokacja w konkursie – 660 000,00 zł.
 1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób zatrudnionych w sektorze rybactwa:
 • liczba złożonych wniosków – 12,
 • łączna wartość wniosków – 6 226 457,89 zł,
 • łączna wnioskowana wartość dofinansowania – 2 826 472,21 zł,
 • alokacja w konkursie – 3 000 000,00 zł.