W ramach prowadzonego przez Słowińską Grupę Rybacką Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej powstała kolejna już spółdzielnia socjalna.

Spółdzielnia Socjalna „Drabina” z siedzibą w Ustce założona została w czerwcu 2018r. przez Miasto Słupsk i Gminę Miasto Ustka. Celem spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Praca w Spółdzielni jest szansą na aktywizację społeczną i zawodową oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Jest to alternatywna oferta zatrudnienia, uwzględniająca ich możliwości, potencjał, jak również potrzeby. Skierowana jest przede wszystkim do osób, które uczestniczyły w reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Słupsku i Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Swoim zasięgiem obejmujemy tereny należące do Miasta Słupsk i Gminy Miasta Ustka oraz okolicznych gmin.

Spółdzielnia działa przede wszystkim w zakresie:

  • utrzymania terenów zielonych,
  • usług porządkowych,
  • usług konserwatorskich,
  • usług remontowo – budowlanych,
  • kolportażu i innych.

Więcej informacji o spółdzielni:

https://web.facebook.com/pg/spoldzielniasocjalnadrabina/about/?ref=page_internal