W związku z Walnym Zebraniem Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej zaplanowanym na 26 czerwca 2018r. przypominamy osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu osobiście o możliwości upoważnienia innej osoby do jej reprezentowania.

Przykładowy wzór pełnomocnictwa znajdziesz tu: