W konkursie na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne zamieszkujące obszar Słowińskiej Grupy Rybackiej. Dotację można otrzymać na wszelkie usługi dla ludności oraz związane z turystyką.

Osoby fizyczne, które chcą założyć własną firmę mogą starać się o dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł. Poziom wsparcia wynosi 100%, co oznacza, że nie trzeba posiadać wkładu własnego. Istotnym warunkiem przystąpienia do konkursu jest to, że wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej przez dwa lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wzory dokumentów:

Również w maju ruszył konkurs związany z dywersyfikacją źródeł dochodu w branży rybackiej. Konkurs skierowany jest do osób związanych z sektorem rybackim tj. rybaków, hodowców, przedsiębiorców specjalizujący się w budowie statków itp. Osoby z sektora rybackiego mogą uzyskać dofinansowanie do 300 tys. zł, a wkład własny w inwestycję nie może być mniejszy niż 50% wartości projektu.

Wzory dokumentów: