Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

 ,,Media społecznościowe dla organizacji pozarządowych”

Szkolenie odbędzie się 22.09.2020 r. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: przedstawicieli/lki podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatu słupskiego oraz miasta Słupsk, m. in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych podmiotów ekonomii społecznej.

Program szkolenia obejmuje:

  1. Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji działań NGO.
  2. Nowoczesne programy i aplikacje do tworzenia atrakcyjnych treści w mediach społecznościowych. 
  3. Skuteczne programy i aplikacje do zarządzania pracą w NGO. 

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) i odesłanie go na adres mailowy: cio@cio.slupsk.pl lub dostarczenie osobiście do Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 19 II piętro do dnia 18.09.2020 r.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy: