Trwają prace nad nową strategią rozwoju dla naszego obszaru na lata 2021-2027. Jedną z form współpracy z lokalną społecznością są posiedzenia tematycznych zespołów roboczych skupiających osoby specjalizujące się w danej dziedzinie, co pozwoli na precyzyjne wskazanie problemów w poszczególnych obszarach oraz wypracowanie ich rozwiązań w ramach tworzonego dokumentu. Praca odbywa się w następujących zespołach:

zespół ds. ochrony środowiska i ekoinnowacji

zespół ds. lokalnej kultury i kreatywnej edukacji

zespół ds. aktywności gospodarczej i przyszłości rynku pracy

zespół ds. społecznych i komunikacji

zespół ds. zrównoważonej turystyki i gospodarki doświadczeń

zespół ds. współpracy i dobrostanu mieszkańców

Skład zespołów jest wciąż otwarty. Zapraszamy do współpracy osoby chętne, z wiedzą, doświadczeniem i gotowością do spotkań oraz włączenia się w prace nad strategią dla obszaru.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy dla osób zainteresowanych współpracą:

Spotkania planowane są do lutego 2023r. w formie zdalnej lub w siedzibie SGR.