Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień – nabór 5/2019/R

 

Rada SGR na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019r. postanowiła wezwać wnioskodawców do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej naboru wniosków nr 5/2019/R.

Lista wnioskodawców, prośba o kontakt z Biurem SGR oraz informacja o możliwości złożenia uzupełnień znajduje się w załączniku.

 

Dzisiaj informacje o rodzaju uzupełnień zostaną przesłane do wnioskodawców drogą mailową zgodnie z adresami podanymi przez nich w oświadczeniach załączonych do wniosków o dofinansowanie.