Rada SGR na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2024r. postanowiła wezwać wnioskodawców do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej naboru wniosków nr 25/2024.

Lista wnioskodawców oraz informacja o możliwości złożenia uzupełnień znajduje się w załączniku.