Rada SGR na posiedzeniu w dniu 10 marca 2023r. postanowiła wezwać wnioskodawców do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej naboru wniosków nr 2/2023/R.

Lista wnioskodawców oraz informacja o możliwości złożenia uzupełnień znajduje się w załączniku

W dniu dzisiejszym informacje o uzupełnieniach zostały przesłane do wnioskodawców drogą mailową zgodnie z adresami podanymi przez nich w oświadczeniach załączonych do wniosków o dofinansowanie