Rada SGR na posiedzeniu w dniu 12 maja 2021r. postanowiła wezwać wnioskodawców do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej naboru wniosków nr 18/2021/R.

Lista wnioskodawców oraz informacja o możliwości złożenia uzupełnień znajduje się w załączniku.

W dniu dzisiejszym informacje o uzupełnieniach zostały przesłane do wnioskodawców drogą milową zgodnie z adresami podanymi przez nich w oświadczeniach załączonych do wniosków o dofinansowanie.