Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień – nabór 1/2018/G

Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosków grantowych złożonych w ramach naboru:

  • data ogłoszenia naboru: 6 lutego 2018r.
  • oznaczenie naboru: 1/2018/G
  • konkurs realizowany w ramach: celu szczegółowego: 1.2. Zachowanie dziedzictwa i kształtowanie tożsamości lokalnej, przedsięwzięcia: 1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego

Rada SGR na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2018r. postanowiła wezwać następujących wnioskodawców do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich dokumentacji aplikacyjnej:

Nr sprawy Imię i nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji
SGR-2018-001-G-PD-001 Stowarzyszenie na rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępic” Escape Forest – odnajdź się w naturze
SGR-2018-001-G-PD-002 Stowarzyszenie na rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępic” „Sobótkowy zawrót głowy – Noc Świętojańska nad Jeziorem Obłęskim w gm. Kępice”
SGR-2018-001-G-PD-003 Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Redzikowie Zakup materiałów i usług na potrzeby zaplanowanej imprezy pod nazwą „Skarby Bałtyku” – współne grillowanie pokoleń w miejscowości Siemianice
SGR-2018-001-G-PD-004 Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” Zakup materiałów i usług na potrzeby organizacji imprezy pn. „Festiwal Słowińskiego dzieła”.
SGR-2018-001-G-PD-005 Stowarzyszenie Ludzi Morza „Morze” w Ustce „Morze” to my – impreza stowarzyszenia ludzi morza „Morze” w Ustce.
SGR-2018-001-G-PD-006 Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce Zakup usług i materiałów na potrzeby organizacji imprezy pn. Malowanie z morzem
SGR-2018-001-G-PD-007 Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce Zakup usług i materiałów na potrzeby organizacji imprezy pn. 10 pytań o Bałtyk.
SGR-2018-001-G-PD-008 Ochotnicza Straż Pożarna w Duninowie Organizacja imprezy dla najmłodszych mieszkańców gminy Ustka pn.: ZABAWY Z KULTURĄ I PRZYRODĄ
SGR-2018-001-G-PD-009 Ochotnicza Straż Pożarna w Duninowie Organizacja imprezy dla lokalnej społeczności pn.: BAW SIEZ NAMI NA LUDOWO

W celu zapoznania się z treścią uzupełnień lub wyjaśnień, Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza ww. wnioskodawców do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce (gmina Ustka), gdzie wydane zostaną pisma wzywające do uzupełnień.

 

Jednocześnie informujemy, że informacje o rodzaju uzupełnień zostały przesłane wnioskodawcom drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez nich w oświadczeniach załączonych do wniosku o przyznanie pomocy.

Wskazane wyżej uzupełnienia należy złożyć osobiście do dnia 24 kwietnia 2018r. do godz. 15:30 w min. jednym egzemplarzu w formie papierowej w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce (gmina Ustka).

Informujemy, że niezłożenie uzupełnień mających wpływ na ocenę wniosków o powierzenie grantów lub złożenie ich innym niż ww. terminie, miejscu i w innej formie skutkować będzie rozpatrzeniem wniosków w zakresie, w  jakim zostały złożone. Przy ocenie pod uwagę nie będą brane również dodatkowe wyjaśnienia czy dokumenty dotyczące kryteriów niewymienionych w powyższym uzasadnieniu, tj. ocena których możliwa jest bez składania uzupełnień.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem SGR pod numerem: 516 559 181 lub na adres: biuro@sgr.org.pl.