Rada Słowińskiej Grupy Rybackiej ogłasza wyniki oceny wniosków – listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków finansowych wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków ocenionych w ramach procedury autokontroli.

Nabór nr 1/2016: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności (podmioty publiczne):

Nabór nr 2/2016: Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze (podmioty gospodarcze):

Protokoły z posiedzeń Rady SGR:

Deklaracje bezstronności: