Przedkładamy ostatnią ankietę dotyczącą nowej Strategii. Tym razem dotyczy ona zmian we wskaźnikach i budżecie, które wynikają z zapisów Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (dalej PS WPR) oraz ponownej weryfikacji adekwatności wskaźników do rzeczywistych warunków wsparcia i sytuacji na obszarze. W celu zachowania przejrzystości ankiety zmiany wyjaśniamy poniżej:

 

Konsultacje będą trwały do 25 maja 2023r.