Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza do konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 3 października 2023 r. do 18 października 2023 r. za pomocą załączonego formularza.  

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: a.chrul@pomorskie.eu
w terminie do 18.10.2023 roku. Osobą do kontaktu jest pani Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel: 58 32 68 572, +48 789 442 464.

Szczegóły w linku:

2023 | BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Zapraszamy także do kontaktu z biurem Słowińskiej Grupy Rybackiej: tel. 516 559 181 | biuro@sgr.org.pl