W związku z opublikowaną dnia 26 lutego 2018 roku informacją o planowanej do realizacji operacji własnej (Ogłoszenie nr 1/2018/OW) dotyczącej rozwoju potencjału NGO, Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej informuje, że żaden podmiot uprawniony do wsparcia nie zgłosił we wskazanym terminie zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym Zarząd SGR przygotowuje wniosek na operację własną celem realizacji ww. operacji przez LGD.